Υποβολή βιογραφικού

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στη SAM 0-13! Όλα τα βιογραφικά προωθούνται στο αρμόδιο τμήμα, αρχειοθετούνται και εξετάζονται για ζητούμενες θέσεις εργασίας στο παρόν ή το μέλλον.

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@sam013.gr με τον τίτλο της θέσης στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε.